Du har 1.500,- igjen til fri frakt*

Retur og reklamasjoner

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Om varene ikke allerede er sendt, eller spesialbestilt til deg, kan de normalt avbestilles pr telefon eller mail. Dette må normalt skje svært raskt da ordrene ekspederes så raskt som mulig etter bestilling.

Retur
Vi ønsker at det skal være enkelt for våre kunder å returnere en vare for bytte eller for heving av kjøpet. Send oss en mail og vi sender dere returlapp. Angrerettskjema ligger som vedlegg i ordremailen, så den er det bare å printe ut og legge ferdig utfylt med all informasjon ned i pakken. Returen er allerede ferdig frankert av oss og eventuell returfrakt ved heving av kjøp eller bytte av reservedeler vil bli justert i etterhånd. Har du noen spørsmål som gjelder vår håndtering av returen er du velkommen til å kontakte vår kundeservice slik at vi kan hjelpe deg.

Vi refunderer ikke egne betalte portoavgifter på returer. Om du ikke har en returadresselapp skal du kontakte vår kundeservice slik at vi kan hjelpe deg med en ny returadresselapp.
Samtlige returnerte varer skal være ubrukte og ha originalemballasjen intakt. Original emballasje er skoeske for sko, plastikk for klær etc.

Elektriske komponenter og/eller spesialbestilte deler tas ikke i retur.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Outdoormotor skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Outdoormotor vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Outdoormotor følger konsument kjøpsloven.

(Outdoormotor selger alle varer med 1 års garanti. For kunder i Norge gjelder 2 års reklamasjonsrett jfr. Kjøpsloven. Varegarantien dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, dvs. feil som fantes på varen ved levering. Fabrikasjonsfeil skal konstateres av Outdoormotor, hvorpå kunden får fri reparasjon, eventuelt en ny vare eller pengene tilbake. Dette forutsetter at alle vedlikeholdsråd har blitt fulgt og at normal forsiktighet har blitt utvist. Ved en reklamasjonssak skal du kontakte vår kundeservice som vil hjelpe deg videre i prosessen. Du vil da bli bedt om å presentere bildebevis på varens feil/defekt via e-post. Bildene må tydelig vise feilen/defekten. Eventuell tilbakebetaling gjøres så fort som mulig og senest innen 14 dager fra vi har mottatt den defekte varen på vårt lager.)

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager
fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som ligger vedlagt i ordremail), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.
Klikk her for og åpne og laste ned angrerettskjema

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.